Počet bytů opravených z programu Zelená úsporám

Srp 31, 2020Statistiky

Na následujícím grafu můžete vidět počty bytů, které byly opraveny prostřednictvím dotace z programu Zelená úsporám. Graf je přehledně rozdělen na jednotlivé kraje České republiky.


Zelená úsporám opravené byty

Na grafu, který je uveden níže, vidíte celkový počet bytů, které byly opraveny prostřednictvím dotace Zelená úsporám. Také zde vidíte, který kraj čerpal největší podíl dotace a který kraj naopak čerpal nejméně.

Zelená úsporám podíl dotace

Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je programem Ministerstva životního prostředí a spravován je Státním fondem životního prostředí ČR. Zaměřený je na úspory energií nejen v rodinných domech, ale i v domech bytových. V současné době probíhá program Nová zelená úsporám. Více informací se můžete dozvědět na stránkách věnovaných tomuto programu.