Počet bytů opravených z programu Zelená úsporám

Počet bytů opravených z programu Zelená úsporám

Na následujícím grafu můžete vidět počty bytů, které byly opraveny prostřednictvím dotace z programu Zelená úsporám. Graf je přehledně rozdělen na jednotlivé kraje České republiky. Na grafu, který je uveden níže, vidíte celkový počet bytů, které byly opraveny...
Vyplacení dotací z programu Zelená úsporám

Vyplacení dotací z programu Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je programem Ministerstva životního prostředí a spravován je Státním fondem životního prostředí ČR. Zaměřený je na úspory energií nejen v rodinných domech, ale i v domech bytových. V současné době probíhá program Nová zelená úsporám. Více...