Počet bytů opravených z programu Záruka ČMZRB

Srp 31, 2020Statistiky

Na následujícím grafu můžete vidět počty bytů, které byly opraveny prostřednictvím dotace z programu Záruka Českomoravské záruční a rozvojové banky. Graf je přehledně rozdělen na jednotlivé kraje České republiky.


Záruka ČMZRB opravené byty

Na grafu, který je uveden níže, vidíte celkový počet bytů, které byly opraveny prostřednictvím dotace z programu Záruka Českomoravské záruční a rozvojové banky. Také zde vidíte, který kraj čerpal největší podíl dotace a který kraj naopak čerpal nejméně.

Záruka ČMZRB