Počet bytů opravených z programu JESSICA

Srp 31, 2020Statistiky


Na následujícím grafu můžete vidět počty bytů, které byly opraveny prostřednictvím dotace z programu JESSICA. Graf je přehledně rozdělen na jednotlivé kraje České republiky.

Jessica opravené byty

Na grafu, který je uveden níže, vidíte celkový počet bytů, které byly opraveny prostřednictvím dotace z programu JESSICA. Také zde vidíte, který kraj čerpal největší podíl dotace a který kraj naopak čerpal nejméně.