Počet bytů opravených z programu IROP

Srp 31, 2020Statistiky

Na následujícím grafu můžete vidět počty bytů, které byly opraveny prostřednictvím dotace z programu IROP. Graf je přehledně rozdělen na jednotlivé kraje České republiky.Na grafu, který je uveden níže, vidíte celkový počet bytů, které byly opraveny prostřednictvím dotace z programu IROP. Také zde vidíte, který kraj čerpal největší podíl dotace a který kraj naopak čerpal nejméně.

IROP

IROP neboli Integrovaný regionální operační program poskytuje dotace především obcím, krajům a organizacím, které kraj zřizuje, nemocnicím, sociálním podnikům, školským zařízením, mateřským školám i dalším veřejným subjektům a neziskovému sektoru. Více informací o programu IROP najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj