Počet bytů opravených z programu Bytové domy bez bariér

Srp 31, 2020Statistiky


Na následujícím grafu můžete vidět počty bytů, které byly opraveny prostřednictvím dotace z programu Bytové domy bez bariér. Graf je přehledně rozdělen na jednotlivé kraje České republiky.


Na grafu, který je uveden níže, vidíte celkový počet bytů, které byly opraveny prostřednictvím dotace z programu Bytové domy bez bariér. Také zde vidíte, který kraj čerpal největší podíl dotace a který kraj naopak čerpal nejméně.

Bytové domy bez bariér

Cílem programu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Více informací o programu můžete najít také na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.