Počet bytů opravených z programu IROP

Počet bytů opravených z programu IROP

Na následujícím grafu můžete vidět počty bytů, které byly opraveny prostřednictvím dotace z programu IROP. Graf je přehledně rozdělen na jednotlivé kraje České republiky. Na grafu, který je uveden níže, vidíte celkový počet bytů, které byly opraveny...
Počet bytů opravených z programu Záruka ČMZRB

Počet bytů opravených z programu Záruka ČMZRB

Na následujícím grafu můžete vidět počty bytů, které byly opraveny prostřednictvím dotace z programu Záruka Českomoravské záruční a rozvojové banky. Graf je přehledně rozdělen na jednotlivé kraje České republiky. Na grafu, který je uveden níže, vidíte celkový...
Počet bytů opravených z programu Zelená úsporám

Počet bytů opravených z programu Zelená úsporám

Na následujícím grafu můžete vidět počty bytů, které byly opraveny prostřednictvím dotace z programu Zelená úsporám. Graf je přehledně rozdělen na jednotlivé kraje České republiky. Na grafu, který je uveden níže, vidíte celkový počet bytů, které byly opraveny...