FINANCE A REALITY FINANČNÍ A REALITNÍ PORADENSTVÍ ,,JSME ODBORNÍKY NA BYDLENÍ VÍCE NEŽ 25 LET“

REKLAMACE A STÍŽNOSTI

  1. Každý klient je oprávněn podat Společnosti stížnost vztahující se ke zprostředkovávané finanční službě nebo vztahující se k nevhodnému, nepřiměřenému či neprofesionálnímu jednání poradce Společnosti.
  2. Stížnost je možné podat následujícími způsoby 

                   a) Písemným podáním

                             Poštou na adresu sídla Společnosti:

                            ŠVAMBERK.COM, SE, Krasická 333/61, Prostějov 796 01

                            Poštou na adresu provozovny

                            ŠVAMBERK.COM, SE, Svatoplukova 2594/21, Prostějov 79601

 

                    b) E-mailem zaslaným na elektronickou adresu: svamberk@svamberk.com

                        a do předmětu zprávy uvést „stížnost“.

 

  1. Totožnost klienta se ověřuje prostřednictvím následujících identifikačních údajů:

                          a) jméno a příjmení,

                          b) datum narození,

                          c) adresa trvalého bydliště (kontaktní adresa).

 

  1. Stížnost musí obsahovat informace o tom, kdo ji podává (v souladu s odst. 3 tohoto článku), datum a předmět stížnosti (viz článek IV.). Je-li stížnost podána písemně rovněž také podpis klienta. Nebudou-li údaje z podání dostačující, vyzve Společnost do 5-ti pracovních dnů stěžovatele k jejich doplnění.
  2. Stížnost je povinen uplatnit klient bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o skutečnosti, která je předmětem stížnosti.
  3. Pokud za klienta podává stížnost jeho zmocněnec, je vyžadována plná moc udělená klientem.

 DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Pravidla a postupy pro vyřizování stížností

Stížnost