FINANCE A REALITY FINANČNÍ A REALITNÍ PORADENSTVÍ ,,JSME ODBORNÍKY NA BYDLENÍ VÍCE NEŽ 25 LET“

SDRUŽENÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SVJ

www.bytovadruzstva.cz

Sdružení založené za účelem podpory bytových družstev a společenství vlastníků při správě domu. Členy družení jsou odborníci s mnohaletými zkušenostmi. Sdružení zajistilo poradenská střediska i v některých regionech republiky. V současné době má regionální poradenská střediska v Plzni, Hradci Králové, Brně, Prostějově, Ostravě a České Lípě. Činnost sdružení je financována z členských příspěvků a od roku 2003 je podporována i z prostředků dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj.

 

HOSPODÁŘKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

www.komora.cz

Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 119 oborových asociacích. Více než 60 ze 100 největších českých firem je členem HK ČR.

 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE

www.khkok.cz

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (KHK OK) vznikla v roce 1999 a funguje jako dobrovolné sdružení okresních hospodářských komor v Olomouckém kraji. Důvodem jejího založení bylo zajistit jednotné zastupování zájmů podnikatelů na úrovni kraje. 

 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PROSTĚJOVĚ

www.ohkpv.cz

Podporuje rozvoj podnikání v okrese, poskytuje odborné poradenství ve všech oblastech podnikání, organizuje vzdělávací akce a projekty, zajišťuje služby pro exportéry, včetně výstav a veletrhů v zahraničí, je připomínkovacím místem zákonů, služby v rámci Czech Point.

 

PAKT ZAMĚSTNANOSTI OLOMOUCKÉHO KRAJE

www.pzok.cz

Hlavním cílem Paktu zaměstnanosti je společně s partnery usilovat o rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na regionálním trhu práce a přispívat k přípravě kvalifikovaných pracovníků pro konkurenceschopnou ekonomiku Olomouckého kraje. Podpora tradičních sektorů s vysokým potenciálem pro strategický a udržitelný rozvoj regionu i vznik kvalitních pracovních míst.